Co je Inovované Klappovo lezení?

Inovace spočívá v obohacení Klappova lezení o významné parametry fyziologické lidské lokomoce, jako jsou Bazální posturální programy. Nechte se vést výhodami kvadrupedální lokomoce pod vedením autorky konceptu BPP paní Jarmily Čápové.

Od 1. 5. 2022 udělilo Ministerstvo zdravotnictví kurzu Inovované Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě certifikaci. Úspěšní absolventi kurzu tak mohou požádat pojišťovny o nasmlouvání kódu 21221.